en-us Duurzaam Bewust Innoveren - UniSpace

UniSpace duurzaam

Duurzaam Bewust Innoveren

Duurzaamheid is op twee manieren uit te leggen, in het Engels met de termen: sustainable en durable. De eerste staat voor milieubewust, de tweede voor een lange levensduur. Voor duurzaam bouwen gebruikt men in Nederland de term IFD: Industrieel, Flexibel en Demontabel.

 

DIRECT RECYCLEN RESTMATERIAAL

 

UniSpace systemen worden compleet geprefabriceerd onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek. Het restmateriaal dat bij vervaardiging van de elementen ontstaat, kan direct worden gerecycled. Op de bouwplaats zelf ontstaat vrijwel geen afval en aan het eind van de levenscyclus zijn de materialen geschikt voor hoogwaardig hergebruik. Doordat er zowel aan het begin als aan het einde minder afval ontstaat, wordt het grondstoffenverbruik geminimaliseerd.

 

EFFICIËNT WERKEN

 

De systeemwanden zijn voor 80% gereed als deze naar de bouw gaan. Het bouwproces bestaat grotendeels uit assemblage en is hiermee sterk vereenvoudigd en efficiënt. Door eenvoudige de- en remontage voorzien de systemen ook in de flexibiliteit om de inrichting aan te passen aan de eisen en wensen van de gebruiker. Hierbij worden de materialen hergebruikt en wordt tegelijkertijd de levensduur van gebouwen aanzienlijk verlengd.

 

LAGE MILIEUBELASTING

 

UniSpace onderscheidt zich door een extra stap te zetten als het gaat om duurzaamheid door inventieve en innovatieve systemen te ontwerpen. Een integraal ontwerp staat garant voor een hoge mate van functionaliteit en biedt een optimale duurzaamheid met lage milieubelasting. Functie-integratie bespaart op materiaal, maar zeker ook op energieverbruik tijdens het productieproces, het transport en de montage. Inventieve ontwerpen, waarbij de verschillende functies gecombineerd worden in één systeem, voorkomt overbodige installaties en maakt gebouwen energiezuinig.

 

De doelstelling van UniSpace kan worden samengevat in drie woorden: Duurzaam Bewust Innoveren.

 

Duurzame scheidingswanden

 

Wilt u informatie over gesloten scheidingswandgebogen wandenglazen wanden en deurscheidingswanden inbraakwerendbrandwerend wandsysteemgeluidsabsorptie wandengeluidsisolatie wanden of glaswanden doorvalveilig? UniSpace is dé specialist op deze gebieden.